آخرین اخبار : 

فعاليتهاي كسب وكار


در مطالب قبلی که ارائه کردیم شما را با تعریف کلی کسب وکار ، ويژگيهاي کسب و کار ، اهداف کسب و کار و انواع کسب و کار آشنا کردیم . در این مطلب به بررسی فعاليتهاي كسب وكار خواهیم پرداخت.

کسب و کار خدماتی

شامل فعاليت هايی است که برای انتقال کالاها و خدمات از مکان توليد به محل مصرف، ضروری اند. بنابراين، خريد و فروش کالاها و خدمات و تمام فعاليتهايی را که انجام معادله را تسهيل می کنند(انبارداری، درجه بندی، بسته بندی، تامين مالی و…)شامل می شوند. کسب و کار خدماتی، کسب و کار تجارتی را نيز شامل می شود و به انجام آن کمک می کند. وظيفه ی اساسی کسب و کار خدماتی، برداشتن موانع فردی، مکانی، زمانی، مبادلاتی، دانشی و غيره است و جريان آزاد کالاها و خدمات از توليد کننده به مصرف کننده را فراهم می سازد.

انواع کسب و کار خدماتی

خدمات حمايتی

 • بانکداری
 • حمل و نقل
 • بيمه
 • انبارداری
 • بسته بندی
 • تبليغات

خدمات مستقيم

 • داخلی
 • هنری
 • بهداشتی
 • بيمه ای
 • ارتباطات

کسب و کار تجاری

در واقع، تجارت شاخه ای از کسب و کار خدماتی است. به تعبيری، وضعيت نهايی فعاليت کسب و کار، شامل خريد و فروش کالاها و خدمات است. کسب و کارهای تجاری را بر اساس اندازه و ميزان پوشش، به دو دسته ی اصلی تقسيم می کننند:

بر اساس اندازه و ظرفيت

 • عمده فروش
 • خرده فروش

بر اساس ميزان پوشش بازار

 • تجارت منطقه ای
 • تجارت ملی
 • تجارت بين المللی

كسب و كار بازرگاني

فناوري و اطلاعات

كسب و كار توليدي

منبع: وبلاگ ای چند | برگرفته از محتوای آنلاین


پاسخ دهید